Maaien

Voor het maaien van bedrijfsgazon en gemeentelijke of provinciale parken beschikken wij over een uitgebreid en modern machinepark.

Onze machines hebben een werkbreedte van 50 cm tot 2m. Alle machines zijn voorzien van brede lagedruk banden om zo spoorvorming tot een minimum te herleiden. Wij kunnen een maairendement bereiken van 7 ha per dag.

Ook het klepelmaaien van verwilderde terreinen behoort tot onze activiteiten. Met een klepelmaaier voorzien van hamerklepels versnipperen wij de grootste wildernissen van grassen, bramen en wilde houtscheuten in een korte tijdspanne.

Het maaien van taluds of kleine grachtjes kunnen uitgevoerd worden met een tuinbouwtrekker voorzien van een hydraulische maai-arm die een reikwijdte tot 4 meter heeft.