People, Profit and Planet

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt een groot onderdeel uit van onze bedrijfsmissie en -visie. Geen enkele beslissing in het bedrijf wordt genomen zonder rekening te houden met ‘The Triple P Bottom Line’: People, Profit and Planet.

Icon people

People

Bij Groenservice Marissen krijgen alle mensen alle kansen. Langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking geven we graag de kans om bij ons te starten. Deze mensen kunnen vaak niet tewerkgesteld worden zonder enige vorm van opleiding. De opleiding voorzien we daarom zelf in ons intern opleidingscentrum.

Interne opleiding en stage

In deze opleiding staat arbeidsattitude, respect, wederzijds vertrouwen en samenwerking centraal. Alsook werken we samen met verschillende maatwerkbedrijven, waarbij een mogelijk doorstroom van hun medewerkers mogelijk is. Ten slotte bieden we jaarlijks enkele stageplaatsen aan voor studenten uit het technisch- en beroepsonderwijs en het bijzonder onderwijs.

Onze werknemers proberen we continu te motiveren door hen zelfstandig te laten werken en opleidingen op maat aan te bieden. Zo hebben onze werknemers de keuze om verschillende externe opleidingen te volgen gedurende het hele jaar.

Icon profit

Profit

De financiële gezondheid van ons bedrijf is zeer belangrijk om de continuïteit van de twee andere pijlers te verzekeren. Door financieel gezond te zijn kunnen we onze werknemers blijven tewerkstellen en investeren in nieuwe machines.

Duurzaam ondernemen

Daarnaast staat duurzaam ondernemen centraal bij ons en linken we dit met de derde pijler ‘Planet’. We vernieuwen continu regelmatig ons wagen- en machinepark, zodat we met de meest milieuvriendelijke machines kunnen werken. Ook bij de keuze van onze leveranciers hechten we veel belang aan duurzaam ondernemen. Zo werken we enkel samen met leveranciers die hier ook sterk op inzetten.

Ten slotte sponsoren we ook tal van goede doelen, zowel financieel als operationeel.

Icon planet

Planet

We blijven constant innoveren in de meest moderne en milieuvriendelijke technieken. Ons machinepark bestaat reeds grotendeels uit elektrische machines en voertuigen met hybride-, euro 5- en euro 6-motoren (ad blue). Machines die elektrisch (nog) niet beschikbaar zijn, worden aangedreven op ecologische alkylaatbenzine. Op die manier proberen we onze CO2-uitstoot zo sterk mogelijk te beperken.

Verwerking groenafval

Het grootste deel van ons groenafval wordt verwerkt door een gecertificeerde composteringscentrale, het overige deel wordt verwerkt door een biogascentrale. Op die manier is ons groenafval ook nuttig voor andere doeleinden.

Waterreservoirs

In onze magazijnen hebben we verschillende waterreservoirs geplaatst die regenwater opslaan voor het onderhouden van de machines en het bewateren van aanplantingen in de zomer.

Meer informatie of offerte aanvragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag verder.